De flexibele en gasloze woning - Veranderende wooneisen en technologische ontwikkelingen, college in reeks ‘Wonen met Hugo’, College 4, Architectuur Lokaal, Utrecht

  • Hugo Priemus (Speaker)

    Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop, seminar, course or other meeting

    Description

    Het aandeel van voorraadingrepen in de totale woningbouwproductie neemt gestaag toe. Enerzijds wordt met succes een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de woningvoorraad. Anderzijds zijn ingrijpende maatregelen nodig om alle woningen van het gas af te krijgen en de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen ook in de woningvoorraad volledig te realiseren. Voorts zal moeten worden nagedacht over functionele aanpassingen van de voorraad die voor een aanzienlijk deel uit grote woningen bestaat, terwijl het aandeel een- en tweepersoonshuishoudens in de voorraad nog steeds toeneemt. De digitalisering heeft onder meer tot gevolg dat steeds minder papier in de woning moet worden opgeslagen. Boeken, dossiers e.d. worden steeds meer vervangen door digitale informatiedragers.
    Period24 May 2018
    Event title"Wonen met Hugo" college 4: De flexibele en gasloze woning - Veranderende wooneisen en technologische ontwikkelingen
    Event typeCourse
    LocationUtrecht, Netherlands