Het failliet van de volkshuisvesting? - Sectorindeling en volkshuisvestingssysteem, college in reeks ‘Wonen met Hugo’, College 2, Architectuur Lokaal, Utrecht

Hugo Priemus (Speaker), Elsinga, M. (Speaker)

  Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop, seminar, course or other meeting

  Description

  Het tweede collegeblok bespreekt de structuur van het volkshuisvestingssysteem, het samenstel van markten en actoren, de financiële stromen en de differentiatie in drie sectoren: sociale huur, commerciële huur en koop. Welke wetten en regelgeving zijn er op het gebied van de woningbouw? Waar haakt beleid aan in het volkshuisvestingssysteem? Wat zijn de verschillen tussen koopsector, commerciële en sociale huursector, hoe lopen financieringsstromen in de koop- en de huursector?
  Period1 Mar 2018
  Event title"Wonen met Hugo" college 2: Het failliet van de volkshuisvesting? - Sectorindeling en volkshuisvestingssysteem
  Event typeCourse
  LocationUtrecht, Netherlands