Inleiding Verkiezingsdebat Ruimte en Wonen

Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop, seminar, course or other meeting

Description

Er komen drie thema’s aan bod bij het verkiezingsdebat Ruimte en Wonen: Ruimtelijk beleid, Woonbeleid en Bestuur en organisatie. Drie deskundigen (‘met samen meer dan 150 jaar ervaring’) leiden elk thema kort in: Co Verdaas (hoogleraar Gebiedsontwikkeling), Hugo Priemus (em. hoogleraar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Hans Leeflang (ex ministerie VROM).
De eerste debatronde, ingeleid door hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas, zou bijvoorbeeld moeten gaan over hoe je in samenhang sectoren als woningbouw, energietransitie, landbouw, klimaat en mobiliteit laat werken aan de indeling van Nederland. Want, zo stelt Verdaas: “De hoeveelheid ruimte in Nederland staat vast. De indeling daarvan vergt politieke keuzes. De markt en overheid hebben die richting nodig.” De hoogleraar benadrukt dat er geen blauwdruk voor heel Nederland nodig is. “Laten we regionale investeringsagenda’s opzetten waarin het geld van meerdere sectoren landt. Anders krijg je een lappendeken van beleid en dan valt alles stil.”
Period26 Feb 2021
Event titleVerkiezingsdebat Ruimte en Wonen
Event typeOther