Nationaal Deltacongres 2018

Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop, seminar, course or other meeting

Description

Tijdig aanpassen aan klimaatverandering. Belangrijk thema van het congres was het tijdig aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging? Parallelsessies over zeespiegelstijging, de toekomst van het riviersysteem, omgevingsvisies en het Deltaprogramma (Co Verdaas), over zoetwater en ruimtelijke adaptie en over de stap van stresstest naar risicodialoog.
Period1 Nov 2018
Event titleNationaal Deltacongres 2018
Event typeConference
LocationZwolle, Netherlands
Degree of RecognitionNational