Nieuwe woningen en woningvoorraad als bouwopgave: de woning als hub in netwerken, college in reeks ‘Wonen met Hugo’, College 3, Architectuur Lokaal, Utrecht

Hugo Priemus (Speaker)

  Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop, seminar, course or other meeting

  Description

  Inleiding op college van Taco van Hoek. Nieuwbouw blijft nodig om de toenemende woningvraag te accommoderen en om slechte woningen te vervangen door goede woningen. Het Economisch Instituut voor de Bouw stelt jaarlijks woningbouwprognoses op en monitort de ontwikkelingen op dit gebied. Het college gaat in op de noodzaak van het uitbreiden en herstructureren van de woningvoorraad. Hier is goed ruimtelijk beleid noodzakelijk door provincie en rijk, gezien de noodzaak om grensoverschrijdende afspraken te maken (grensoverschrijdende rivieren, HSL-netwerk, netwerk van autowegen, ICT-netwerken, energienetwerken, blauwgroene netwerken). Voor de toekomst is veel te zeggen voor het hanteren van de netwerkstad en stedelijke netwerken als ruimtelijke planningsdoctrines. Meer aandacht is nodig voor de invloed van ICT-backbones op woningen, woonomgeving en stedelijke patronen. In de toekomst zal het ruimtelijk kader worden bepaald door de Omgevingswet ter vervanging van Wet Ruimtelijke Ordening, respectievelijk bestemmingsplan
  Period26 Apr 2018
  Event title"Wonen met Hugo" college 3: Nieuwe woningen en woningvoorraad als bouwopgave
  Event typeCourse
  LocationUtrecht, Netherlands