Project “Integrale energietransitie bestaande bouw”

Activity: Consultancy

Description

Het doel van het Kennis- en Innovatieprogramma Energietransitie bestaande bouw is dat over 5 jaar 80.000 woningen en gebouwen per jaar gerenoveerd worden opgeleverd en 200.000 woningen per jaar in 2030. Uiteindelijk zijn we er pas als in 2050 de gehele gebouwde omgeving klimaatneutraal is. In praktische zin gaat het om:

innovaties in renovatieconcepten en -processen,
warmtepomp- en -opslagtechnieken,
sturing van de warmtevoorziening,
het transitieproces zelf.

Energieneutraal
Dit programma draagt bij aan innovaties om wijken in Nederland vóór het jaar 2050 energieneutraal te maken. Alle sociale, maatschappelijke, economische en technische aspecten worden meegenomen. Dit geldt op het niveau van wijken, gebouwen en bouwcomponenten.
Period20202023
Work forBouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), Netherlands