Ruimte voor de rivier

Activity: Talk or presentationTalk or presentation at a workshop, seminar, course or other meeting

Description

Inleiding en debat als tafelheer (samen met Prof. M. Kleinhans, Universiteit Utrecht) tijdens de Avond van Wetenschap en Maatschappij, Den Haag.

Nederland is gevormd als kustmoeras en delta, waarbij de golven met storm, eb en vloed, en de rivieren zand en slib aanvoerden. Planten en bomen waren de ingenieurs van het levende landschap, tot een paar duizend jaar geleden. De Hollanders hebben dijken gebouwd en gaten gegraven die nu bodemdaling veroorzaken. Het klimaat verandert al en dat betekent deze eeuw meer extreme neerslag en een toenemende afvoerbehoefte van de rivieren, en de volgende eeuw zeespiegelstijging. Met de zee stijgen ook de rivieren mee over de volle breedte van het land.
Maar water, natuur en klimaat zijn allang niet meer leidend bij de inrichting van het land. Zo is de ruimte voor de rivier bij extreme hoogwaterstanden maar uiterst beperkt, en staan gemeentes nieuwe dorpen in de uiterwaarden en in de diepste polders zomaar toe. Afremmen van de klimaatverandering moet bij voorkeur met zonnepanelen in weilanden en op het water en met windmolens tussen de dorpen. Natuurgebieden staan onder druk, maar de landbouw en de funderingen van woningen ook. Er is competitie op de ruimte, maar zijn alle belangen en plannen wel zo doordacht voor de langere termijn?
En hoe zorgen we ervoor dat een leidende rol voor water, natuur en klimaat slim gecombineerd wordt met de duurzame woningbouw en gebiedsontwikkeling?
Period4 Oct 2021
Event titleAvond van Wetenschap en Maatschappij
Event typeOther
LocationDen Haag