Samen verder?!

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop, seminar, course

Description

Op 10 november 2023 vond voorafgaand aan de oratie van Marlon Boeve een mini-symposium 'Samen verder?!' plaats op de TU Delft, Faculteit Bouwkunde. Sprekers waren prof. mr. Niels Koeman (Lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, em. hoogleraar milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht, UvA) en drs. Esther Agricola (Regiodirecteur Noord-West bij BPD Gebiedsontwikkeling). Zij gingen in op de samenwerking bij omgevingsvraagstukken en gaven daarbij een reflectie vanuit het omgevingsrecht resp. vanuit de praktijk. Vervolgens werd de bundel 'Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak'
aangeboden aan drs. Marjolein Jansen (DG Ruimtelijke Ordening, Ministerie van BZK). Onder leiding van prof. dr. Co Verdaas (Hoogleraar gebiedsontwikkeling, TU Delft) & Mr. dr. Fred Hobma (Universitair hoofddocent omgevingsrecht, TU Delft) volgde nog een discussie met de zaal.
Period10 Nov 2023
Event typeConference
LocationDelft, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational