Comeniusbeurs ondersteunt onderwijsinnovatie

Press/Media: Public Engagement

Period5 Jun 2024

Media coverage

2

Media coverage

 • TitleComeniusbeurs ondersteunt onderwijsinnovatie
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletTU Delft
  Media typeWeb
  Duration/Length/Size1 pag.
  Country/TerritoryNetherlands
  Date5/06/24
  DescriptionSebastiaan de Vet heeft een Comeniusbeurs ontvangen voor zijn voorstel om een ‘Planetary Analogue Rock Collection’ (PARC) te gaan ontwikkelen voor gebruik in het onderwijs. Door studenten te laten werken met aardse gesteenten en mineralen die ook op andere hemellichamen voorkomen, evenals met hun ‘digital twins’ (interactieve 3D modellen), wilt De Vet het leerproces beter laten aansluiten bij de huidige inzichten uit het onderzoek naar de inwendige kenmerken en oppervlaktematerialen van de rotsachtige planeten in het zonnestelsel. Enige basiskennis van geologische materialen is immers nodig voor het ontwerpen van ruimtemissies en hun instrumentatie, maar ook voor het uitvoeren van het planeetonderzoek aan de hand van die missies en instrumenten. Samen met Bart Root, Sophie Guerrero-Harpe en Mahsa Sajedi zal De Vet in verschillende cursussen de beste aanpak en meerwaarde van 'het materiaalperspectief' onderzoeken.

  De Comeniusbeurs is toegekend vanuit het Comeniusprogramma Teaching Fellows 2024 door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Inmiddels is de nieuwe ronde voor het programma van 2025 geopend voor aanvragen door geïnteresseerde docenten. Het Comeniusprogramma van NRO begon in 2017 en richt zich op onderwijsvernieuwing en innovatie en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière.
  URLhttps://www.tudelft.nl/lr/actueel/grants-awards
  PersonsS.J. de Vet
 • TitleComenius grant to develop planetary rock collection supports educational innovation
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletTU Delft
  Media typeWeb
  Duration/Length/Size1 pag.
  Country/TerritoryNetherlands
  Date5/06/24
  DescriptionSebastiaan de Vet has received a Comenius grant for his proposal to start developing a ‘Planetary Analogue Rock Collection’ (PARC) for use in education. By allowing students to work with terrestrial rocks and minerals that also occur on other planetary bodies, as well as with their ‘digital twins’ (interactive 3D models), De Vet aims to make the learning process more compatible with current insights from research into the interior properties and surface materials of the rocky planets in the solar system. After all, some basic knowledge of geological materials is necessary for designing space missions and their instrumentation, but also for conducting planetary research using those missions and instruments. Together with Bart Root, Sophie Guerrero-Harpe and Mahsa Sajedi, De Vet will explore the best approach and added value of ‘the materials perspective’ in several courses.

  The Comenius grant was awarded from the Comenius Teaching Fellows 2024 programme by the National Educational Research Organisation (NRO). Meanwhile, the new round for the 2025 programme has been opened for applications by interested lecturers. NRO's Comenius programme began in 2017 and focuses on educational renewal and innovation and gives education professionals the opportunity to further develop their careers.
  URLhttps://www.tudelft.nl/en/ae/current/grants-awards
  PersonsS.J. de Vet