Luchtvaart verantwoordelijk voor stikstofneerslag wereldwijd

Press/Media: Public Engagement Activities

Period1 Dec 2022 → 5 Dec 2022

Media coverage

4

Media coverage

 • TitleDelft University of Technology : Most nitrogen deposition from aviation comes from high altitude
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletENP Newswire
  Media typePrint
  Duration/Length/Size1 pag.
  Date5/12/22
  DescriptionAircraft emit nitrogen oxides and other emissions during both the LTO-phase (taxiing, take-off and landing) and when flying at high altitudes. These emissions return to the ground, resulting in nitrogen deposited over land and water bodies.
  PersonsF. Domingos de Azevedo Quadros, Marijn van Loo, M. Snellen, I.C. Dedoussi
 • TitleTU Delft: Luchtvaart verantwoordelijk voor 1,2 procent stikstofneerslag wereldwijd
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletLuchtvaart nieuws
  Media typeWeb
  Duration/Length/Size1 pag.
  Country/TerritoryNetherlands
  Date2/12/22
  DescriptionUit een onderzoek van de TU Delft blijkt dat de luchtvaartindustrie in 2019 verantwoordelijk was voor iets minder dan 1,2 procent van de totale wereldwijde stikstofneerslag uit alle bronnen (zowel door de mens als door de natuur veroorzaakt). Het grootste gedeelte van de uitstoot vindt plaats tijdens de kruisvlucht. 92 procent van de stikstofdepositie gebeurt op grote hoogte en 8 procent van de uitstoot vindt plaats tijdens het landen, taxiën en opstijgen (LTO).
  URLhttps://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/15/general-av/tu-delft-luchtvaart-verantwoordelijk-voor-12-procent-stikstofneerslag-wereldwijd
  PersonsF. Domingos de Azevedo Quadros, Marijn van Loo, M. Snellen, I.C. Dedoussi
 • TitleMeeste stikstofdepositie uit de luchtvaart komt van grote hoogte
  Degree of recognitionNational
  Media name/outletTU Delft
  Media typeWeb
  Duration/Length/Size1 pag.
  Country/TerritoryNetherlands
  Date1/12/22
  DescriptionVliegtuigen stoten tijdens zowel de LTO-vluchtfase (taxiën, opstijgen, landen) als tijdens het vliegen op grote hoogte stikstofoxiden en andere emissies uit. Deze emissies komen terug op het aardoppervlak waar ze in de vorm van stikstof neerslaan op land en wateroppervlaktes. Onderzoekers van de TU Delft hebben – voor het eerst – met behulp van een atmosferisch model berekend dat de luchtvaart in 2019 verantwoordelijk was voor net iets minder dan 1,2% van de totale wereldwijde stikstofneerslag uit alle bronnen (zowel door de mens als door de natuur veroorzaakt). Wel is de impact van de luchtvaart tussen 2005 en 2019 met maar liefst 72% gegroeid. De onderzoekers berekenden ook dat gemiddeld 92% van de door luchtvaart veroorzaakte stikstofdepositie het gevolg is van emissies op grote hoogte, het grootste deel daarvan tijdens kruisvlucht. Dit onderzoek zoomt niet specifiek in op de emissies van de Nederlandse luchtvaart of Schiphol die stikstofdepositie veroorzaken in Nederlandse Natura 2000-gebieden. Het laat wel zien dat voor een volledige aanpak van de stikstofdepositie door de luchtvaart wereldwijd een mondiale aanpak nodig is die rekening houdt met het grensoverschrijdende karakter van de effecten, vergelijkbaar met andere atmosferische effecten van de luchtvaart zoals luchtverontreiniging en klimaat. Het onderzoek is nu gepubliceerd in het tijdschrift Science of the Total Environment.
  URLhttps://www.tudelft.nl/2022/lr/meeste-stikstofdepositie-uit-de-luchtvaart-komt-van-grote-hoogte
  PersonsF. Domingos de Azevedo Quadros, L.M. van Loo, M. Snellen, I.C. Dedoussi
 • TitleMost nitrogen deposition from aviation comes from high altitude
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletTU Delft
  Media typeWeb
  Duration/Length/Size1 pag.
  Country/TerritoryNetherlands
  Date1/12/22
  DescriptionAircraft emit nitrogen oxides and other emissions during both the LTO-phase (taxiing, take-off and landing) and when flying at high altitudes. These emissions return to the ground, resulting in nitrogen deposited over land and water bodies. Using an atmospheric model, researchers at TU Delft have quantified - for the first time - that in 2019 aviation was responsible for just under 1.2% of total global nitrogen deposition from all sources (anthropogenic and natural). However, aviation's impacts did grow by as much as 72% between 2005 and 2019. The researchers also calculated that, on average, 92% of aviation-induced nitrogen deposition is due to emissions during high-altitude flight, the majority of which is cruise. This research does not specifically zoom into the emissions from Dutch aviation or Schiphol Airport causing nitrogen deposition in Dutch Natura 2000 areas. It does show that to comprehensively address the nitrogen deposition from aviation worldwide, a global approach is needed that takes into account the cross-border nature of the impacts, similarly to other atmospheric effects of aviation such as air pollution and climate. The research has now been published in the journal Science of the Total Environment.
  URLhttps://www.tudelft.nl/en/2022/lr/most-nitrogen-deposition-from-aviation-comes-from-high-altitude
  PersonsF. Domingos de Azevedo Quadros, Marijn van Loo, M. Snellen, I.C. Dedoussi