Overschatting economische groei in WLO referentiescenario’s

Press/Media: Public Engagement

Description

Beleidsmakers hebben behoefte aan inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Planbureaus publiceren daarom al decennia lang scenario’s die bedoeld zijn om op belangrijke thema’s een aantal evenwichtige toekomstbeelden te schetsen. Eind 2015 publiceerden het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving een tweetal nieuwe WLO referentiescenario’s. Deze scenario’s schetsen in mijn ogen echter een tamelijk rooskleurig beeld voor de ontwikkeling van de economie. Door het blikveld te verruimen en kritisch naar de onderliggende aannamen te kijken ontstaat een bredere kijk op economische groei die aanleiding geeft om ook met een lagere groei van het bruto binnenlands product rekening te houden.

Period13 Jun 2017

Media coverage

1

Media coverage