Architecture and the Built Environment

Research Output

Filter
Book
1994

Architectuurarchief Technische Universiteit Delft

Macel, O., Schutten, I. & Wegner, J., 1994, Publikatieburo Bouwkunde, TU Delft. 188 p.

Research output: Book/ReportBookPopular

Open Access
File
8 Downloads (Pure)
1995

Earth Moves

Cache, B., 1995, Cambridge: MIT Press. 155 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

1997

Aanschrijvingsbeleid in het stadsdeel Westerpark

Meijer, FM., 1997, Delft: Delft University Press. 62 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Bedrijvenparken in Nederland

Kooijman, DC. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 74 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Bouwregelgeving in zeven West-Europese landen

Visscher, HJ., 1997, Delft: Delft University Press. 176 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Capaciteit ruimtelijke ontwikkeling van Deventer getoetst

Priemus, H. & Maat, K., 1997, Delft: Delft University Press. 17 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Cascowoningen voor Mamelodi in Zuid Afrika / Shellhouses for Mamelodi in South Africa (niet opgenomen in voorgaand jaarverslag)

van Stigt, J. & Verhoef, LGW., 1997, Delft: Publicatieburo Bouwkunde. 238 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Casebeschrijvingen. Bijlage bij vestigingsbeleid in Gelderland op de helling?

Meijer, FM. & Adrianow, S., 1997, Delft: Delft University Press.

Research output: Book/ReportBookProfessional

De nieuwe Huursubsidiewet. Consequenties voor het lokale volkshuisvestingsbeleid

Priemus, H. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 53 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

De stedelijke investeringsopgave: naar vitale, ongedeelde en duurzame steden in Nederland

Priemus, H., Kalle, E. & Teule, R., 1997, Delft: Delft University Press. 203 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

De Weerter woningmarkt in beeld. Conclusies woningmarktonderzoek

Elsinga, M., 1997, Delft: Delft University Press. 50 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Doorstroomeffecten van VINEX-locaties in Haarlemmermeer

Kruythoff, HM., Coolen, HCCH. & Hilkhuysen, GLM., 1997, Delft: Delft University Press. 265 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Europees aanbesteden van het installatie-onderhoud door de Rijksgebouwendienst

Kooijman, DC. & Meijer, FM., 1997, Delft: Delft University Press. 104 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Financing the social rented sector in Western Europe

Boelhouwer, PJ., 1997, Delft: Delft University Press. 115 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Haken en ogen aan huren en kopen

Elsinga, M., Boumeester, HJFM., Leliveld, TAL. & Priemus, H., 1997, Delft: Delft University Press. 101 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Herstructureringsplannen stadswijken. Naar ongedeelde en vitale steden

Priemus, H. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 69 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Herziene Huisvestingswet, expansief en restrictief ruimtelijk beleid: afschermen of openbreken van woningmarkten

Priemus, H. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 56 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Huizenkopers in profiel. Wie zijn zij en wat willen zij; signalering mei 1997

Boelhouwer, PJ., Coolen, HCCH. & Rietdijk, N., 1997, Voorburg: Nederlandse vereninging van Bouwondernemers. 131 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Marktperspectieven van woningcorporaties. De klant in beeld

Boumeester, HJFM., Elsinga, MG. & Priemus, H., 1997, Almere: Nationale Woningraad. 55 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Monitoring VINEX-woningbouw: marktsignalering en voorraadbeheer

Priemus, H. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 76 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ondergronds Logistiek Systeem (OLS). Deelrapport: Structuur en capaciteit

Visser, JGSN., 1997, Rotterdam: CTT.

Research output: Book/ReportBookScientific

Onderhoudsbeleid woningcorporaties. Strategisch voorraadbeleid - stuurinstrumenten - onderhoudscontracten

Straub, A., Vijverberg, GAM. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 57 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Ouderenhuisvesting: modernisering van wonen en zorg

Priemus, H. & Sjoer, E., 1997, Delft: Delft University Press. 74 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Over grenzen; immigranten en de informele economie. Een inventariserende studie in opdracht van de Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid (TWCM)

Kloosterman, RC., van der Leun, J. & Rath, JK., 1997, Amsterdam: Het Spinhuis. 145 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Postmodern lokaal volkshuisvestingsbeleid. Balanceren tussen doelgroep, kernvoorraad en herdifferentiatie

Priemus, H. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 57 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Prestatie-overeenkomsten in het onderhoud

Vijverberg, GAM. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 49 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Regionaal volkshuisvestingsperspectief Gooi en Vechtstreek

van Rosmalen, SJG. & Wassenberg, FAG., 1997, Delft: Delft University Press. 108 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Stedelijke voorzieningen. Dynamiek en dilemma's van planning en draagvlak

den Draak, J. & Verhoeff, R., 1997, Utrecht: Jan van Arkel. 104 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Stedelijk goederenvervoer nu en in de toekomst

Visser, JGSN. & Philipsen, E., 1997, Delft: Delft University Press. 17 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Strategisch voorraadbeleid en technisch beheer in de corporatiepraktijk

Straub, A., 1997, Delft: Delft University Press. 88 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Toekomstscenario's woningmarkt Leeuwarden

Wassenberg, FAG. & Kalle, E., 1997, Delft: Delft University Press. 62 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Towards undivided cities in Western Europe. New challenges for urban policy. Part I, The Hague

Kruythoff, HM., Baart, B., van Bogerijen, W. & Priemus, H., 1997, Delft: Delft University Press. 164 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Waardering van woningen in Arnhem-Noord

Hilkhuysen, GLM., Louw, E. & Maat, K., 1997, Delft: Delft University Press. 31 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Waardering van woningen in Goes, Vlissingen en Middelburg

Maat, C., Louw, E. & Hilkhuysen, GLM., 1997, Delft: Delft University Press. 43 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Woningbehoefte- en migratieonderzoek Woerden en regio West-Utrecht

Boelhouwer, PJ. & ter Bogt, R., 1997, Delft: Delft University Press. 119 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Woningmarktonderzoek Woerden

Boelhouwer, PJ., 1997, Delft: Delft University Press. 69 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

1998

(Des)investerings- en huurprijsbeleid van corporaties

Kersloot, JM., 1998, Delft: Delft University Press. 84 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Begroeide daken in Nederland

Teeuw, PG. & Ravesloot, CM., 1998, Delft: Delft University Press. 156 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Bouwstenen voor het PvE - Hulpmiddel voor het samenstellen van programma's van eisen voor niet tot bewoning bestemde gebouwen

Wijk, M. & Spekkink, D., 1998, Rotterdam: Stichting bouwresearch. 80 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Consumentenuitgave Toegankelijkheid

Wijk, M. & van Ditmarsch, M., 1998, Doetinchem: Elsevier. 186 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Continentale laadeenheden voor intermodaal vervoer: transport in de toekomst: CTT publicatiereeks 35

van Binsbergen, AJ., Klein Breteler, AJ., Konings, JW. & Rijsenbrij, JC., 1998, Delft: TRAIL. 150 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Continental loading units for intermodal transport

van Binsbergen, AJ., Klein Breteler, AJ., Konings, JW., Rijsenbrij, J. C., Katgerman, J. & Piebenga, D., 1998, Den Haag: Ministry of Transport, Public Works and Water Management. 62 p.

Research output: Book/ReportBookScientific