Technology, Policy and Management

Research Output

Filter
Case note
2015

2015, , (Annotatie bij het arrest Eventech)

Saanen-Siebenga, N., 2015, No. Annotatie bij het arrest Eventech, Jan 14, 2015. (Nederlandse Jurisprudentie; no. 273)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2011

2011, 101, (Bestemmingsplan Westergouwe in Gouda)

Jong, P., 2011, No. Bestemmingsplan Westergouwe in Gouda, Jun 29, 2011. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 8)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2011, 141, (Vaststelling bestemmingsplan " Nieuwe Driemanspolder-Roeleveen"- Zoetermeer)

Jong, P., 2011, Sep 28, 2011. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2011, 19, (Schorsing uitwerkingsplannen wegens onzekerheid over mogelijke wateroverlast)

Jong, P., 2011, Mar 03, 2011. (Milieuvergunningen; no. 12)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2011, 35, (Goedkeuring bestemmingsplan Westergouwe-Gouda)

Jong, P., 2011, No. Goedkeuring bestemmingsplan Westergouwe-Gouda, Jun 29, 2011. (Milieuvergunningen; no. 20)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2011, 37, (Dijkdoorbraak - Wilnis)

Jong, P. & Bos, ., 2011, No. Dijkdoorbraak - Wilnis, Dec 17, 2010. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 4)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2011, 49, (Uitwerkingsplannen Terlo-Bergeijk)

Jong, P., 2011, No. Uitwerkingsplannen Terlo-Bergeijk, Mar 03, 2011. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 4)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2011, 74, (Herziening bestemmingsplan Ypenburg-Nootdorp in Den Haag)

Jong, P., 2011, No. Herziening bestemmingsplan Ypenburg-Nootdorp in Den Haag, Apr 26, 2011. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 6)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2008

2008, , (Appartementenhotel Nesbos - Wervershoof)

Jong, P., 2008, No. Appartementenhotel Nesbos - Wervershoof, Aug 13, 2008. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 10)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2008, , (Bestemmingsplan "Kom Prinsenbeek")

Jong, P., 2008, No. Bestemmingsplan "Kom Prinsenbeek", Feb 06, 2008. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 10)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2008, 138, (Te schoon ('dun') afvalwater - Frankeradeel)

Jong, P., 2008, No. Te schoon ('dun') afvalwater - Frankeradeel, Oct 08, 2008. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2007

2007, 128, (Bedrijventerrein - De Ronde Venen)

Jong, P., 2007, No. Bedrijventerrein - De Ronde Venen, Jun 27, 2007. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 11-8)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2007, 76, (Asfaltcentrale Meppel (1))

Jong, P., 2007, No. Asfaltcentrale Meppel (1), Dec 06, 2006. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 11-6)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2007, 77, (Asfaltcentrale Meppel (2))

Jong, P., 2007, No. Asfaltcentrale Meppel (2), Dec 06, 2006. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 11-6)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2007, 77, (Asfaltcentrale Meppel (2))

Jong, P., 2007, No. Asfaltcentrale Meppel (2), Aug 30, 2006. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 9-10)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2007, ann bij CRvB 8.6.06, (Werkgeversaansprakelijkheid voor rsi: bewijs van arbeidsgerelateerdheid)

Hoff, BH., 2007, Jan 01, 1800. (Tijdschrift voor Ambtenarenrecht; no. 9)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2006

2006, , (Aansprakelijkheid voor longcarcinoom na astbestblootstelling: causaliteitsvereiste)

Hoff, BH., 2006, Dec 02, 2005. (Tijdschrift voor Ambtenarenrecht; no. 12)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2005

2005, 160, (Inbraakverzekering: gevolgen partieel verzekeringsbedrog; art. 7.17.1.14 nieuw BW.)

Mendel, MM., 2005, Dec 03, 2004. (Nederlandse Jurisprudentie; no. Afl. 16)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 33, (Toeters en bellen; goed werkgeverschap bij risicovolle functies)

Hoff, BH., 2005, No. Toeters en bellen; goed werkgeverschap bij risicovolle functies, Dec 09, 2004. (Tijdschrift voor Ambtenarenrecht; no. 7/8)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 40, (Bemonsterings- en onderzoeksvoorschrift in een vergunning op grond van de Wvo.)

Jong, P., 2005, Jan 01, 1800. (Milieurechtspraak; no. 13)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 43, (Onderzoeks- en registratievoorschrift in een Wvo-vergunning)

Jong, P., 2005, No. Onderzoeks- en registratievoorschrift in een Wvo-vergunning, Jan 01, 1800. (Milieurechtspraak; no. 14)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 634, (Verzwijging in de zin van art. 251.K; maatstaf; betekenis door verzekeraar gehanteerde vragenlijst; anticipatie op ontwerp titel 7.17 BW.)

Mendel, MM., 2005, Dec 04, 2004. (Nederlandse Jurisprudentie; no. Afl. 49)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 64, (Riooloverstort te Egmand aan Zee.)

Jong, P., 2005, No. Riooloverstort te Egmand aan Zee., Jan 01, 1800. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 6)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 84, (Bestemmingsplan Zaanstad)

Jong, P., 2005, No. Bestemmingsplan Zaanstad, Jan 01, 1800. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 8)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 85, (Strandpaviljoens te Goedereede)

Jong, P., 2005, No. Strandpaviljoens te Goedereede, Jan 01, 1800. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 8)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2005, 89, (Brandverzekering. Aansprakelijkheid hulppersonen. (art. 6:76 BW))

Mendel, MM., 2005, No. Brandverzekering. Aansprakelijkheid hulppersonen. (art. 6:76 BW), Oct 10, 2003. (Nederlandse Jurisprudentie; no. Afl. 9)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

AB 2005, 100, (Beroepsziekte; RSI; suppletie WAO-uitkering)

Hoff, BH., 2005, No. Beroepsziekte; RSI; suppletie WAO-uitkering, Dec 16, 2004. (Administratiefrechtelijke Beslissingen; no. Afl. 13)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2004

2004, 200301921/1, (Recreatiewoningen - Harderwijk)

Jong, P., 2004, No. Recreatiewoningen - Harderwijk, Nov 19, 2003. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 1)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2004, 200304967/1, (Waterplassen - Teteringen)

Jong, P., 2004, No. Waterplassen - Teteringen, May 12, 2004. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 9)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2004, 200402189/1, (Waterkering in bestemmingsplan Velsen)

Jong, P., 2004, No. Waterkering in bestemmingsplan Velsen, Oct 13, 2004. (Jurisprudentie Milieurecht; no. 11)

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

2004, 536, (Merkelijke schuld in de zin van art. 294 K.)

Mendel, MM., 2004, No. Merkelijke schuld in de zin van art. 294 K., Apr 04, 2003. (Nederlandse Jurisprudentie; no. 42)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2004, bij nr. 568, (Motorrijtuigenverzekering. Bewijslast bij aanspraak op uitkering wegens diefstal.)

Mendel, MM., 2004, Apr 11, 2003. (Nederlandse Jurisprudentie; no. 45)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific

2003

2003, , (Annotatie bij uitspraak College van Beroep voor het Bedrijfsleven inzake Netbeheerder Centraal Overijssel BV et al. tegen de direkteur van de Dienst U)

Knops, HPA., 2003, Nov 13, 2003. (Nederlands Tijdschrift voor Energierecht)

Research output: Memorandum/expositionCase noteScientific