1e prijs CVS prijzen 2013

  • van Oort, N. (Recipient), van Leusden, R (Recipient) & Brands, T (Recipient)

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

De eerste prijs is dit jaar voor Niels van Oort, Robert van Leusden en Ties Brands met hun paper over betrouwbare modellen door onbetrouwbaar OV. Robert en Niels hebben vorig jaar samen met Martijn Ebben de tweede prijs gewonnen met hun paper over big data uit het GOVI systeem waarmee ze onder ander naar betrouwbaarheid van reistijd voor OV keken. Dit jaar zijn ze een stap verder gegaan en hebben ze aangegeven hoe betrouwbaarheid in het OV gemodelleerd kan worden. De eerste toepassing in het verkeersmodel van de regio Utrecht illustreert het belang hiervan. De jury was unaniem in haar oordeel dat dit paper tot de beste papers van dit jaar behoorden en is benieuwd welk paper hier volgend jaar op volgt. Een plek verder stijgen zal niet meer lukken!

Awarded at event

Event titleColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2013
LocationRotterdam, NetherlandsShow on map
Period21 Nov 2013 → 22 Nov 2013

    Fingerprint