2023 SIGMOD Systems Award

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

The 2023 SIGMOD Systems Award goes to Apache Flink:

“Apache Flink greatly expanded the use of stream data-processing.”

The list of contributors listed for the award is just a selection from the list of Flink committers. As an open-source project, Apache Flink received contributions from over 1400 contributors, many of them substantial, which are not listed below.


Aljoscha Krettek, Andrey Zagrebin, Anton Kalashnikov, Arvid Heise, Asterios Katsifodimos, Jiangji (Becket) Qin, Benchao Li, Bowen Li, Caizhi Weng, ChengXiang Li, Chesnay Schepler, Chiwan Park, Congxian Qiu, Daniel Warneke, Danny Cranmer, David Anderson, David Morávek, Dawid Wysakowicz, Dian Fu, Dong Lin, Eron Wright, Etienne Chauchot, Fabian Hueske, Fabian Paul, Feng Wang, Gabor Somogyi, Gary Yao, Godfrey He, Greg Hogan, Guowei Ma, Gyula Fora, Haohui Mai, Henry Saputra, Hequn Cheng, Igal Shilman, Ingo Bürk, Jamie Grier, Jark Wu, Jincheng Sun, Jing Ge, Jing Zhang, Jingsong Lee, Junhan Yang, Konstantin Knauf, Kostas Kloudas, Kostas Tzoumas, Kete (Kurt) Young, Leonard Xu, Lijie Wang, Lincoln Lee, Lungu Andra, Martijn Visser, Marton Balassi, Matthias J. Sax, Matthias Pohl, Matyas Orhidi, Maximilian Michels, Nico Kruber, Niels Basjes, Paris Carbone, Piotr Nowojski, Qingsheng Ren, Robert Metzger, Roman Khachatryan, Rong Rong, Rui Fan, Rui Li, Sebastian Schelter, Seif Haridi, Sergey Nuyanzin, Seth Wiesman, Shaoxuan Wang, Shengkai Fang, Shuyi Chen, Sihua Zhou, Stefan Richter, Stephan Ewen, Theodore Vasiloudis, Thomas Weise, Till Rohrmann, Timo Walther, Tzu-Li (Gordon) Tai, Ufuk Celebi, Vasiliki Kalavri, Volker Markl, Wei Zhong, Weijie Guo, Xiaogang Shi, Xiaowei Jiang, Xingbo Huang, Xingcan Cui, Xintong Song, Yang Wang, Yangze Guo, Yingjie Cao, Yu Li, Yuan Mei, Yun Gao, Yun Tang, Yuxia Luo, Zhijiang Wang, Zhipeng Zhang, Zhu Zhu, and Zili Chen.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsACM SIGMOD

Keywords

  • Apache Flink

    Fingerprint