Comenius Teaching Fellowship

Prize: Fellowship awarded competitively

Description

n dit comenius project willen we onze studenten middels “Theory U” een praktische basis geven in omgaan met de individuele verschillen in de context van internationale designteams en innovatieve ontwerpprojecten. We ontwikkelen hiervoor onderwijsmaterialen en een coachingstraject die studenten op dit onderwerp effectief begeleidt. De effectiviteit van deze aanpak wordt door gemeten door drie meetinstrumenten: vooraf middels peer feedback, tijdens het project middels de Performance Dashboard, en achteraf middels individuele- en groepsreflecties.

We zien in de masteropleiding van Industrieel Ontwerpen (IO) een groeiende diversiteit in studenten. Afgelopen jaren is het aantal internationale studenten in de opleiding gegroeid tot meer dan 30%. We zien ook steeds vaker studenten met een andere vooropleiding dan onze eigen IO bachelor opleiding. In het vak Advanced Embodiment Design (AED) werken onze studenten voor 1 semester (21 EC) samen in 1 team aan een ontwerpproject. Wekelijks worden de studententeams begeleidt door docenten. Zij coachen naast inhoudelijk voornamelijk op een gezonde groepsdynamica.

Afgelopen jaren merkten we dat de multiculturele achtergrond, diverse achtergrondopleidingen en verschillen in kennisniveaus tot complicaties binnen de verschillende teams kunnen leiden. Voorbeelden zijn communicatieverwarring, frustratie en soms persoonlijke aanvaringen. Er is een groeiende kloof tussen de teamleden op cognitieve en sociaal emotionele aspecten en op hun vermogen hier opbouwend mee om te gaan. We kunnen alle studenten betere groeikansen bieden als ontwerper zodra ze deze diversiteiten herkennen, de expertise en skills van andere masterstudenten leren te waarderen, en deze als kans te zien voor eigen ontwikkeling en die van het team.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNetherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

Keywords

  • team work
  • diversity
  • engineering
  • design
  • teams
  • coaching
  • effective

    Fingerprint