Delta Plan X - ZUS

  • Sanaan Bensi, N. (Recipient), Koreman, Kristian (Recipient) & van Boxel, Elma (Recipient)

Prize: Fellowship awarded competitively

Description

'Delta Plan X' is een meeslepend en ontwerpgestuurd samenwerkingsproject dat is ontstaan op gezamenlijk initiatief van kennisinstellingen, de academische wereld, gemeenten en experts. Tegen de achtergrond van de huidige klimaatcrisis en onzekerheden die verband houden met een extreme zeespiegelstijging geeft het een visie op een veelheid aan kwesties die van invloed zijn op de toekomst van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Het beoogt deze kwesties niet alleen als dreiging te beschouwen, maar eerder als een nieuwe context en mogelijke kans om Nederland te (her)vormen. Hoewel het de bedoeling is om via een reeks openbare evenementen een publiek debat hierover te stimuleren, omvat het onderzoek expertisegebieden als landschapsarchitectuur, stedenbouw, waterbeheer en techniek. Het doel is om vanuit een kritische houding na te denken over de toekomst van Nederland en hier een visie op te construeren, visualiseren en communiceren. Delta Plan X geeft een nieuwe impuls aan 'the making of the Netherlands'. Vanuit een langetermijnperspectief en pan-Europees standpunt worden nieuwe contouren voor Nederland bedacht en gepland. Niet als Pavloviaans antwoord op eerdere rampen, maar om proactief de effecten van latente dreigingen te voorkomen. Anderzijds projecteert Delta Plan X deze grootschalige visie lokaal op specifieke testlocaties. Hiermee plaatst het de lokale sites in een bredere context van het Europese landschap en de wereldwijde klimaatverandering.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsStimuleringsfonds Creatieve Industrie

    Fingerprint