Hidden Waters

Prize: Fellowship awarded competitively

Description

'Hidden Waters' is een interdisciplinaire casestudie naar Nederlandse en Iraanse historische opzichzelfstaande watersystemen en diens infrastructuren. Het doel is adresseren van de noodzaak van ontwerp in relatie tot water en bewoonbaar land. Architect Negar Sanaan Bensi uit Iran en urban designer Jens Jorritsma uit Nederland stellen dat beide contexten, ondanks hun extreem tegengestelde omstandigheden, dezelfde principes en zorgen delen. In beide gevallen is het kunnen bewonen van een gebied afhankelijk van het watermanagement. De geschiedenis van waterbeheer in Iran en Nederland biedt een intrigerende inkijk van verschillende infrastructurele systemen en architecturale entiteiten, die de vorming van de gebieden hebben beïnvloed en de mogelijkheid voor bewoning. In deze startfase van het project verkent het team een longlist van cases in Nederland en Iran via literatuuronderzoek, veldbezoeken en expertmeetings. In de vervolgfase beoogt het team twee exposities te organiseren waarin de resultaten van het onderzoek worden geïllustreerd.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsStimuleringsfonds Creatieve Industrie

    Fingerprint