Jefferson Goblet Student Paper Award

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

PHD kandidaat Tigran Mkhoyan heeft de prestigieuze Jefferson Goblet Student Paper Award gewonnen op de 2022 Scitech conferentie van het American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). Het artikel beschrijft onderzoek aan een vleugeldemonstrator die werd ontwikkeld in het kader van het SmartX-project, met als doel om tijdens de vlucht prestatieoptimalisatie en multi-objectieve controle te demonstreren met over-geactiveerde vleugelontwerpen.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsAmerican Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

    Fingerprint