Prijs voor het beste artikel in Geodesia in 2001. Titel artikel: Wet voorkeursrecht gemeenten bij de Hoge Raad (consequenties voor het gemeentelijk grondbeleid). Geodesia, jaargang 43, nr. 6, p. 300-306

  • Groetelaers, D.A. (Recipient)

    Prize: Prize (including medals and awards)

    Granting Organisations