Veni grant AES 2022

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Vormveranderende windturbines - een manier om meer energie te produceren in turbulente omgevingen
Vogels kunnen vakkundig navigeren in turbulente luchtstroming door hun vleugels en lichaam van vorm te veranderen. Steeds groter wordende, aerodynamisch aangedreven windturbines kunnen dit niet, ondanks hun toenemende gevoeligheid voor atmosferische turbulentie en variabele stroming langs de enorme wieken. Dit resulteert in ongewenste prestatieverliezen en onnodige belasting. Dit onderzoek zal bio-geïnspireerde vormveranderende technologie introduceren in de wieken als een manier om de complexe atmosferische omgeving in de tijd aan te voelen en hierop instantaan te reageren.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsVeni committee

    Fingerprint