Waterinnovatieprijs 2013 voor TU Delft en partners voor inzending "terugwinnen en hergebruiken van alginaat uit korrelslib"

Prize: Prize (including medals and awards)

Description

Nationale waterprijs van de waterschappen
Granting Organisations