Afstemming van de UAV en de UAV-GC op art. 7:758 lid 4 BW

E.M. Bruggeman, C.E.C. Jansen

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Op 1 januari 2024 is Titel 7.12 BW gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Een belangrijke wijziging betreft de regeling van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken die zich na oplevering manifesteren. De aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken na oplevering kent van oudsher een uitgebreide regeling in de veelvuldig in de bouw toegepaste standaardvoorwaarden, zoals de UAV 2012 en de Model Basisovereenkomst met bijbehorende UAV-GC 2005. Het staat niet ter discussie dat deze voor de praktijk zeer belangrijke standaardvoorwaarden op dit moment niet voldoen aan het bepaalde in art. 7:758 lid 4 BW en om die reden zullen moeten worden aangepast. In een eerdere bijdrage aan dit tijdschrift hebben prof. mr. E.M. Bruggeman en prof. mr. C.E.C. Jansen al een procesvoorstel gedaan voor de wijze waarop de sector deze aanpassing zou kunnen organiseren. In die bijdrage hebben zij tevens toegezegd nog met een afzonderlijke publicatie te komen over de juridisch-inhoudelijke aspecten van de afstemming van de UAV en de UAV-GC op het nieuwe lid 4 van art. 7:758 BW. Met deze bijdrage lossen zij die belofte in.
Original languageDutch
Article numberTBR 2024/1
JournalTijdschrift voor Bouwrecht
Volume2024
Issue number1
Publication statusPublished - 15 Jan 2024

Keywords

  • Bouwrecht
  • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
  • Aanneming van Werk
  • Burgerlijk Wetboek
  • art. 7:758 lid 4 BW
  • UAV 2012
  • UAV-GC 2005
  • Aansprakelijkheid

Cite this