AMS E-GOS Governance modellen van open data bij gemeenten en de performantie van open data: AMS E-GOS Local Deliverable D4.2

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  231 Downloads (Pure)

  Abstract

  Onderzoek AMS E-GOS Local Governance modellen van open data bij gemeenten en de performatie van open data.

  In 2017 is het Kenniscentrum Open Data begonnen met het project ‘Effective Governance of Open Spatial data’ (E-GOS) Local. Het E-GOS Local onderzoeksproject was een uitbreiding op het E-GOS-project uitgevoerd door Dr. Glenn Vancauwenberghe. Waar het E-GOS project zich richtte op de ver-gelijking van governance modellen voor open data beleid tussen landen, richtte het E-GOS Local zich op de vergelijking van governance modellen voor open geodata beleid tussen gemeenten. In dit on-derzoek is de link tussen de ingezette governance instrumenten voor open data beleid bij gemeenten met de performantie van dat open data beleid in kaart gebracht. Het governance model van het open data beleid van de gemeente Amsterdam is geanalyseerd. Aspecten die hierbij in beschouwing zijn genomen, zijn of aan alle governance componenten voor open data beleid voldaan wordt, welke in-strumenten worden toegepast en wat de impact is van het beleid op de performantie van open (geo)data. Daarnaast is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht om een beeld te krijgen welke governance modellen voor open data beleid in andere ge-meenten gehanteerd worden, en welke effecten die op de performantie van open data hebben.
  Original languageDutch
  PublisherKenniscentrum Open Data, TU Delft
  Commissioning bodyAmsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)
  Number of pages89
  Publication statusPublished - 14 Dec 2018

  Keywords

  • open data

  Cite this