Architectuur en Gebruikswaarde: Programmeren, Ontwerpen en Evalueren van Gebouwen

DJM van der Voordt, HBR van Wegen

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Alleen een afgewogen integratie van gebruikswaarde, esthetiek, techniek en betaalbaarheid maakt bouwen tot Architectuur. In dit boek laten de auteurs zien wat functionele kwaliteit van gebouwen concreet inhoudt. Na een korte beschouwing over de functies van een gebouw en de relatie tussen functionele en architectonische kwaliteit, wordt in vogelvlucht een rondgang gemaakt door de architectuurgeschiedenis. Aangegeven wordt hoe in verschillende architectuurbenaderingen wordt omgegaan met de relatie tussen functie en vorm. Vervolgens wordt besproken hoe de gewenste functionele kwaliteit kan worden verwoord in een programma van eisen en vormgegeven in een ontwerp. Het laatste deel gaat in op het evalueren van (ontwerpen voor) gebouwen. Er wordt een aantal methoden en technieken besproken om te kunnen toetsen of de beoogde gebruikswaarde daadwerkelijk is gerealiseerd.

Het boek is bedoeld als leermiddel voor de bouwkundige opleidingen en voor de praktijk van het architectonisch ontwerpen.

De auteurs zijn beiden als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Zij zijn gespecialiseerd in evaluatie van gebouwen in de gebruiksfase en de terugkoppeling van de uitkomsten naar programma's en ontwerprichtlijnen.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Functionele kwaliteit van gebouwen
1.1 Functies van een gebouw
1.2 Functionele kwaliteit
1.3 Architectonische kwaliteit
1.4 Fasen in het bouwproces
1.5 Conclusie
Literatuur
2. Functie en vorm
2.1 Zoeken naar vorm
2.2 Functionele en constructieve doelmatigheid
2.3 Ontstaan en ontwikkeling van functionalistische opvattingen
2.4 Polyvalentie, flexibiliteit en multifunctionaliteit
2.5 Context
2.6 Autonomie van de vorm
2.7 Conclusie
Literatuur
3. Programma van eisen
3.1 Inleiding
3.2 Plaats van programmeren in het bouwproces
Functies van het programma van eisen
Wisselwerking tussen programmeren en ontwerpen
Opsteller(s) van het programma van eisen
Contractvormen
3.3 Inhoud van het programma van eisen
NEN 2658
SBR 258
Ontwikkeling van globaal naar gedetailleerd
3.4 Bouwstenen voor het programma ven eisen
Functie analyse
Hulpmiddelen en literatuur
Referentieprojecten
Literatuur
4. Van programma naar ontwerp
4.1 Inleiding
4.2 Wat is ontwerpen?
4.3 Ontwerpmethodologie
4.4 Ontwerpprocessen
4.5 Ontwerpmethoden
Analytische methoden
Creatieve methoden
Typologie als ontwerpmethode
4.6 Sturing op kwaliteit
Literatuur
Original languageDutch
Place of PublicationBussum
PublisherTHOTH
Number of pages136
ISBN (Print)978-90-6868-261-8
Publication statusPublished - 2000

Cite this