Rondom de Rotte: Herontwerp van een boezemlandschap

Translated title of the contribution: Around the Rotte: Redesign of a boezem landscape

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterScientific

9 Downloads (Pure)

Abstract

De inrichting van het Nederlandse landschap moet wederom op de schop. Dit keer niet om de delta door ontginning bewoonbaar te maken of door ruilverkaveling efficënter in te richten voor de landbouw, maar om het land in deze tijd van klimaatverandering en bevolkingsgroei bestendiger en leefbaarder te maken voor mens, flora en fauna. Door zeespiegelstijging, toename van de hoeveelheid neerslag in een korte tijdspanne, droogteperioden in de zomer, voortschrijdende bodemdaling en zoute kwel hopen de watergerelateerde problemen zich op. Aan de basis van de inrichting van laag-Nederland ligt het zogeheten poldeboezemsysteem.
Dit watersysteem, gemaakt om het land droog te leggen en te houden, bestaat uit sloten, weteringen, tochten, vaarten, kanalen, grachten, singels, plassen en meren die door tal van waterwerken met elkaar in verbinding staan. Door dijken, dammen, sluizen en gemalen wordt het waterpeil in dit stelsel gecontroleerd en wordt overtollig water via boezems naar de grote rivieren en de zee afgevoerd. De noodzaak om het water continu te beheren en het laagland te bemalen is evident, maar het systeem is niet voldoende om toekomstige problemen het hoofd te bieden.
Al aan het einde van de vorige eeuw constateerden waterbouwers dat de gangbare handelwijze van het inzetten van zwaardere pompen, hogere en sterkere dijken en het inlaten van meer water bij droogte niet langer toereikend is. Om voor de nieuwe eeuw een veilig en bruikbaar waterbeheer te kunnen waarborgen, stelde de Commissie Waterbeheer 21e eeuw in 2000 de zogeheten watertrits vast: een driestappenplan dat bestaat uit eerst water vasthouden, dan water bergen en indien nodig water afvoeren. Deze strategie vormt sinds 2003 het uitgangspunt bij elke ruimtelijke opgave.
Translated title of the contributionAround the Rotte: Redesign of a boezem landscape
Original languageMultiple languages
Title of host publicationOverHolland 21
Subtitle of host publicationWaterbeheer en cultureel erfgoed
EditorsHenk Engel, Esther Gramsbergen, Reinout Rutte, Judith Fraune, Otto Diesfeldt, Iskandar Pané
PublisherKoninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)
Pages156-187
Number of pages31
ISBN (Electronic)978-94-6366-399-1
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • polders
  • boezem
  • design

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Around the Rotte: Redesign of a boezem landscape'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this