Automatische voertuigen; kans of een bedreiging voor het OV in Nederland?

Translated title of the contribution: Automated vehicles; an opportunity or threat to public transport in the Netherlands?

Reanne Boersma, Arthur Scheltes, Niels van Oort

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionProfessional

127 Downloads (Pure)

Abstract

Automatische voertuigen staan volop in de belangstelling en de techniek ontwikkelt zich snel. De mogelijkheden lijken rooskleurig; het verminderen van het aantal ongevallen, het bieden van vervoer voor iedereen en het verminderen van de uitstoot. In het beginstadium leek de focus met name te liggen op het ontwikkelen van automatische privé voertuigen, maar inmiddels staat ook automatisch OV volop in de belangstelling.
In Nederland zijn allerlei pilots ontwikkeld met automatische voertuigen/shuttles. Om een beeld te krijgen van de actuele ontwikkelingen, de plannen en de resterende onderzoeksvragen, is onderzoek uitgevoerd op basis van gesprekken met de OV-autoriteiten van Nederland. Tijdens deze gesprekken is gesproken over de kansen en bedreigingen van het Nederlandse OV en hoe zij denken dat automatische voertuigen daar op in kunnen spelen. Tevens is gesproken over de haalbaarheid, visies, risico’s en zijn kennishiaten achterhaald. Ten slotte zijn ook alle (potentiële) pilot locaties in kaart gebracht.

De OV-autoriteiten zijn het overwegend met elkaar eens dat het huidige openbaar vervoer op de hoofdassen zal blijven bestaan, met alleen voor rail automatische voertuigen. Buiten de hoofdassen verwachten de OV-autoriteiten wel mogelijkheden voor automatisch vervoer op de weg. Wanneer gesproken wordt over de voornaamste uitdagingen voor het huidige OV-systeem wordt veelal gesproken over het toegankelijk houden van het OV, het omgaan met de bevolkingskrimp en vergrijzing en het rendabel houden van het OV.
Op veel plaatsen in Nederland wordt of is al geëxperimenteerd met automatische voertuigen. Deze pilots, experimenten of demonstraties zijn veelal technisch ingestoken. Echter, de uitdagingen met betrekking tot het inzetten van een automatisch voertuig reiken verder dan alleen het technisch vlak. De geïnterviewde partijen geven aan dat het belangrijk is om de focus van de aanstaande pilots meer op de reiziger te richten en op het eindplaatje. Hierbij is het belangrijk om na te denken over de lange termijn implementatie.
De hedendaagse concessies zoals we die kennen zullen gaan veranderen door de komst van automatische voertuigen. Concessies worden flexibeler en er ontstaat ruimte om te experimenteren met nieuwe concepten zoals automatische voertuigen. Gedurende een concessie kan er steeds vaker naast de vastgestelde dienstuitvoering geëxperimenteerd worden en kan een transitie pad uitgestippeld worden. De OV-autoriteiten zijn helder over de toekomst: automatische voertuigen in het OV komen niet met een ‘big bang’ maar zullen geleidelijk hun intrede vinden.
Translated title of the contributionAutomated vehicles; an opportunity or threat to public transport in the Netherlands?
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium vervoersplanologisch speurwerk (CVS)
Number of pages11
Publication statusPublished - 2018
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2018 - Mariënhof, Amersfoort, Netherlands
Duration: 22 Nov 201823 Nov 2018

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2018
Abbreviated titleCVS2018
Country/TerritoryNetherlands
CityAmersfoort
Period22/11/1823/11/18

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Automated vehicles; an opportunity or threat to public transport in the Netherlands?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this