Casestudy Rotterdam The Hague Airport: een analyse van de toepassing van automatisch vervoer bij Rotterdam The Hague Airport als onderdeel van de aanbesteding ‘Marktplaats voor Infrastructuur’

A.M. Boersma, Michiel Kort, B. van Arem, Frank Rieck

Research output: Book/ReportReportProfessional

2 Downloads (Pure)

Abstract

In 2016 startte de Verkeersonderneming de aanbesteding ”Marktplaats voor Infrastructuur”. De Marktplaats voor Infrastructuur was een nieuwe manier van aanbesteden waarbij de markt gevraagd werd om een knelpunt op te lossen. Waar normaliter specifiek gevraagd wordt naar een bepaalde oplossing, werden marktpartijen vrij gelaten om zelf de oplossing te bedenken. Deze knelpunten waar het in de aanbesteding om ging, waren opgenomen in een zestal uitdagingen waar een marktpartij zich op kon inschrijven. Een van deze uitdagingen was de verbinding Rotterdam The Hague Airport (hierna RTHA) met het metrostation Meijersplein. Hierbij werd gevraagd om een alternatief (automatisch) voertuig in te zetten in plaats van de reguliere lijnbus. Ondanks dat er geïnteresseerde partijen waren, heeft geen enkele partij zich voor deze uitdaging ingeschreven. Het doel van deze evaluatie is te achterhalen waarom geïnteresseerde partijen zich niet ingeschreven hebben en onder welke omstandigheden zij dit wel zouden doen. Tijdens de evaluatie is gezocht naar antwoorden op de volgende vragen: - Waarom hebben geïnteresseerde partijen zich niet ingeschreven voor de inzet van een automatisch voertuig op het traject metrostation Meijersplein – Rotterdam The Hague Airport in het kader van de aanbesteding ‘Marktplaats voor Infrastructuur’? - Onder welke omstandigheden/onder welke voorwaarden hadden partijen mogelijk wel ingeschreven voor bovengenoemde opdracht? Om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, is gestart met een documentenstudie. Vervolgens werden betrokken partijen geïnterviewd aan de hand van een vooraf vastgestelde vragenlijst. Drie partijen hebben hun interesse voor de verbinding RTHA – Meijersplein geuit. Deze partijen zijn benaderd voor een interview. Tevens is met RTHA gesproken over het verloop van de aanbesteding. De antwoorden uit de interviews zijn in dit rapport verwerkt.
Original languageDutch
Place of PublicationDelft/Rotterdam
PublisherSpatial and Transport Impacts of Automated Driving (STAD)
Number of pages22
Publication statusPublished - 2017

Cite this