Cenirelta: Cost Effective NItrogen REmoval from wastewater with Low Temperature Anammox: Demonstratieproject anammox in de hoofdstroom op RWZI Dokhaven

T Hendrickx, Jaap Vogelaar, S Geilvoet, O Duin, C van Erp Taalman Kip, Maaike Hoekstra

Research output: Book/ReportBookProfessional

88 Downloads (Pure)

Abstract

De doelstelling van het CENIRELTA project was aan te tonen dat Anammox in de hoofdstroom van een rwzi een effectieve, robuuste, kosten-efficiënte en duurzame technologie biedt voor de verwijdering van stikstof uit huishoudelijk afvalwater. De effectiviteit en robuustheid van het hoofdstroom Anammox proces zijn beproefd op rwzi Dokhaven in Rotterdam. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het materiaal en de methode op basis waarvan dit project is uitgevoerd. Daarna volgt een hoofdstuk met resultaten van de full scale A-trap op Dokhaven en sliblijn op slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Hoofdstuk 4 focust uitsluitend op de resultaten van de demonstratie-installatie die gedurende 3,5 jaar operationeel is geweest op rwzi Dokhaven. In dit hoofdstuk komen ook de belangrijkste conclusies en aanbevelingen terug van dit specifieke onderdeel van het CENIRELTA project. In hoofdstuk 5 staan de resultaten van de economische analyse van het CENIRELTA concept voor een groene weide situatie. In hoofdstuk 6 komt kort de inpassing van de hoofdstroom Anammox op rwzi Dokhaven aan bod, met oog voor technologische en technische aspecten. Tot slot wordt er stilgestaan bij de hoofdconclusies en aanbevelingen van het CENIRELTA project.
Original languageDutch
PublisherSTOWA
Number of pages68
ISBN (Print)9789057737565
Publication statusPublished - 2017

Cite this