Concentratie van de spoedeisende hulp: Een verkeerde vorm van zuinigheid

Jos Blank, Bart van Hulst

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

182 Downloads (Pure)

Abstract

Voor de Spoedeisende Hulp gelden economische schaalvoordelen. Anders gezegd: bij een grotere SEH zijn de gemiddelde kosten per patiënt lager. Toch is dit geen reden om concentratie van de SEH ’s na te streven. Besparingen op kosten bij de SEH worden namelijk tenietgedaan door oplopende kosten in het vervolgtraject.
Original languageDutch
Article numberD1294
Pages (from-to)1-4
Number of pages4
JournalNederlands tijdschrift voor geneeskunde
Issue number161
Publication statusPublished - 2017

Cite this