De businesscase van energiebesparing in de bestaande woningbouw

Anke van Hal

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterPopular

Abstract

Energiebesparing in de bestaande woningbouw wordt momenteel om diverse redenen belangrijk gevonden door de Nederlandse bouwwereld en politiek. Die redenen zijn, in willekeurige volgorde: internationale en nationale afspraken, zorg over kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en het armoedevraagstuk. Om met de eerste te beginnen: De Nederlandse politiek heeft zich verbonden aan diverse internationale klimaatprestaties, onder meer betreffende het terugbrengen van de COz-uitstoot. Maar ook nationaal zijn afspraken gemaakt. Het in 2013 afgesloten Energieakkoord (SER, 2013) vormt daarvan de belangrijkste. Een tweede reden vormt de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Een derde deel van de bestaande voorraad is gerealiseerd in de jaren '60 en '70. De kwaliteit van deze voorraad is vaak slecht als gevolg van gebrek aan bouwmaterialen en ervaren bouwbedrijven in die tijd. Bovendien werden er in die tijd nog nauwelijks eisen gesteld aan de energieprestatie van woningen, waardoor ook de kwaliteit op dit vlak zeer te wensen overlaat. Deze voorraad is nu 40 a 50 jaar oud en aan verbetering toe (Van Hal, 2008). Een derde reden vormt de onzekerheid over de energielasten. De gemiddelde energierekening in Nederland bedraagt 1940 euro per jaar (Milieu Centraal, 2015). De energieprijzen dalen momenteel, maar stegen in de periode 2000-2008 en in mindere mate in de jaren daarna, wat grote onzekerheid over de kosten met zich meebracht. Huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag betalen gemiddeld het grootste aandeel van hun inkomen aan energielasten, namelijk circa 9 a 10% (Weevers et al, 2012). In Engeland spreekt men van 'fiiel poverty' (Hirsch, 2011) als een huishouden 10% of meer van zijn huishoudinkomen moet uitgeven om zijn huis op een adequaat niveau te verwarmen.
Original languageDutch
Title of host publicationDe wereld van Renovatie en Transformatie
Subtitle of host publicationEen staalkaart
EditorsF.P. Bijdendijk, A.T. Alderliesten
Place of PublicationAmsterdam
PublisherBerghauser Pont
Pages153-161
ISBN (Print)978-94-91930-53-9
Publication statusPublished - 2016

Cite this