De impact van het Collectiegebouw op de kinderpsychiatrische kliniek van het Erasmus MC-Sophia: Een onderzoek naar licht, uitzicht en visueel comfort

Truus Hordijk, Paul de Ruiter

Research output: Book/ReportReportScientific

Abstract

In dit rapport is de impact onderzocht die de bouw van het Collectiegebouw zou hebben op de Kinderkliniek van het Erasmus MC. Het onderzoek heeft zich gericht op een huiskamer, een leslokaal en twee plaatsen in de tuin. De gebruikte computerprogramma’s bij dit onderzoek zijn Rhino en DIVA met een plug-in voor Radiance. Daarnaast zijn bij het onderzoek fotorealistische renders gemaakt met het computerprogramma Maya om visueel de situatie goed in te kunnen schatten.
Na oriënterende metingen gedaan te hebben door het jaar heen voor een tuinsituatie en een huiskamer van de Kinderkliniek zijn er voor een huiskamer, een leslokaal een twee tuinsituaties een zomer- en een winterdag nauwkeurige berekeningen uitgevoerd.
Deze berekeningen tonen aan dat het Collectiegebouw op de benedenverdieping bij de huiskamer een achteruitgang van daglichttoetreding laat zien van 30% en een forse achteruitgang in kwaliteit van het uitzicht. In de winter zullen er zeer hinderlijke en soms verblindende reflecties optreden, grote of kleine schitterende vlakken, afhankelijk van de kwaliteit van het bladerdek van de beoogde bomenrij.
De berekeningen voor het klaslokaal laten een achteruitgang in daglichttoetreding zien van 10% en voor een deel van het klaslokaal een achteruitgang in uitzicht. Het klaslokaal zal in de wintermaanden met
verblindende reflecties te maken krijgen waardoor de zonwering steeds gesloten moet worden en het gezonde daglicht buitengesloten wordt. De bomenrij en de gedeeltelijk matte gevel lossen deze problemen
niet op.
De toegang tot de tuin geeft in de wintermaanden verblindende reflecties waarvoor het oog tijd nodig heeft om zich aan te passen. De adaptatietijd voor kinderen en wat oudere verzorgers kan daarbij heel verschillend zijn, een ouder persoon is hier langer door verblind. Dat is een ongewenste situatie als een
kind echt begeleid moet worden.
De tuinsituatie verderop in de tuin laat zien dat tussen september en april er altijd hinderlijke reflecties aanwezig zullen zijn. De hoogte van de bomenrij helpt niet voldoende.
Naast de directe resultaten voor bovengenoemde vier situaties kunnen een aantal algemene conclusies getrokken worden:
De visualisaties die aangeleverd zijn door de gemeente Rotterdam zijn gebaseerd op beelden gemaakt met een 35 mm lens, hetgeen een te rooskleurig beeld geeft over de omvang van het Collectiegebouw en niet
overeenkomt met de menselijke waarneming. Een visualisatie met een 50 mm lens laat zien dat het Collectiegebouw veel kolossaler is voor de menselijke waarneming.
De omgeving wordt niet 1 op 1 afgebeeld in de spiegeling van de gevel, maar op een vervormende wijze.
Om de hinderlijke en verblindende reflecties tegen te gaan is besloten de gevel met een mat gedeelte uit te voeren en een wand van bomen aan te brengen.
Onze conclusie is dat het matte gedeelte van de gevel niet op de juiste plek ligt, niet adequate is en het de vraag is of er een materiaal gevonden kan worden die deze reflecties voldoende kan tegengaan.
De bomenrij helpt niet voldoende, is niet hoog genoeg om alle hinderlijke reflecties tegen te gaan en er is twijfel of het bladerdek wel dicht genoeg kan zijn om alle reflecties tegen te houden.
Indien dat laatste wel zou slagen dan is het uitzicht vanuit de beneden verdieping van de Kinderkliniek van lage kwaliteit. Er staat een heel hoge groene wand en het zicht op de hemel is verdwenen.
Original languageDutch
Number of pages55
Publication statusPublished - 18 Feb 2016

Cite this