De ingeslagen weg: een empirisch onderzoek naar de dynamiek van de Uitbesteding van onderhoud in de civiele infrastructuur

R Schoenmaker

Research output: ThesisDissertation (TU Delft)

Abstract

Een belangrijke ontwikkeling in het beheer van civiele infrastructuur is de toenemende mate van uitbesteding van onderhoud. Daarbij is een sterke groei zichtbaar in het gebruik van prestatiecontracten. De verwachtingen van de opdrachtgevers zijn hooggespannen: een kleinere eigen organisatie, betere dienstverlening, met lagere kosten, met meer innovatie en meer flexibiliteit. Maar er zijn ook risico¿s verbonden aan het prestatiegestuurd uitbesteden van onderhoud: het gebruik van onjuiste prestatie eisen, strategisch gedrag van de opdrachtnemer en een gebrek aan kennis en kunde bij de opdrachtgever. De vraag voor de opdrachtgevers die het onderhoud van hun infrastructuur willen uitbesteden is: hoe kunnen wij zoveel mogelijk van de verwachte voordelen bereiken en daarbij de verwachte nadelen zoveel mogelijk beperken? Dit boek gaat in op die vraag door te onderzoeken welke strategieën de Engelse Highways Agency en Rijkswaterstaat in Nederland hebben gebruikt bij het uitbesteden van onderhoud van bestaande civiele vervoersinfrastructuur en wat de effecten daarvan zijn. Uit de ervaringen van Rijkswaterstaat en de Highways Agency worden lessen getrokken die van belang zijn voor andere (weg)beheerders die het onderhoud van hun infrastructuur al uitbesteden of overwegen die weg in te slaan.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Delft University of Technology
Supervisors/Advisors
  • de Bruijn, J.A., Supervisor
  • Dewulf, GPMR, Advisor, External person
  • Herder, P.M., Advisor
  • Jong, WM, Advisor, External person
  • de Jonge, H., Advisor
  • Koppenjan, JFM, Advisor
  • van der Kluit, RJ, Advisor, External person
  • Thissen, W.A.H., Advisor
Award date17 Jun 2011
Place of PublicationDelft
Publisher
Print ISBNs978-90-79787-00-5
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Neo, NGInfra PhD Thesis Series on Infrastructures nr 43

Cite this