De woningcrisis in Nederland vanuit een bestuurlijk perspectief: achtergronden en oplossingen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2727 Downloads (Pure)

Abstract

Mede als gevolg van grote problemen op de woningmarkt en in het bijzonder het grote woningtekort is er tegenwoordig weer veel aandacht voor het wonen in zowel de pers als de politiek. Na een jarenlange focus op meer marktwerking en decentralisatie lijkt de rijksoverheid recent weer bereid om meer verantwoordelijkheid te nemen. In deze bijdrage proberen we deze omslag te duiden door achtereenvolgens de belangrijkste problemen op de woningmarkt te analyseren, evenals de ontwikkeling van het rijksbeleid en mogelijke oplossingen voor de ontstane problemen. Daarbij ligt de nadruk op de rol van de rijksoverheid. We concluderen dat het, gezien de vele ruimteclaims en de grote investeringsopgaven, belangrijk is dat de rijksoverheid de regie in handen neemt en duidelijke keuzes maakt, die vervolgens op regionaal en lokaal niveau uitgewerkt kunnen worden. Door vervolgens de ontwikkelingen goed te monitoren en zo nodig te interveniëren kan het Rijk (bij)sturen op het te behalen resultaat.
Original languageDutch
Pages (from-to)19-33
JournalBestuurskunde
Volume31
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Keywords

  • the Netherlands
  • housing policy
  • governance of the housing market
  • building production
  • spatial policy

Cite this