Domino-effecten bij chemische bedrijven en clusters, een literatuuroverzicht van de kennisontwikkeling

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

137 Downloads (Pure)

Abstract

Majeure ongevallen in de chemische en petrochemische sector in het Westen, die veel media aandacht hebben gekregen in de jaren zeventig, zijn het startpunt geweest van onderzoek naar interne en externe domino-effecten in dezesectoren.Aanvankelijkzijnditrapportagesgeweestvan analyses van deze ongevallen vanuit overheidsinstellingen en aan overheden gelieerde onderzoekscentra. Ook zijn studies naar potentiele ongevallen in deze en de nucleaire sector gestart. Met de opkomst van de kwantitatieve risico-analyse hebben de, in Nederland gepubliceerde, gekleurde boekenreeks internationaal een prominente rol gespeeld in de kwantificering van domino-effecten. Vanaf begin jaren tachtig hebben de Europese Seveso richtlijnen wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd. Dit is zichtbaar in het aantal publicaties over domino-effecten in wetenschappelijke tijdschriften. Een kwantitatieve benadering domineert het onderzoek in Westerse landen. Met verschillende analysetechnieken zijn waar- schijnlijkheden en faalmechanismes berekend van het zeer complexe fenomeen van domino-effecten en haar consequenties. Een transitie naar risicomanagement staat nog in haar kinderschoenen. Een toekomstige transitie is nodig om initiele scenario's, de start van domino-effecten, te begrijpen. In India heeft een grote ramp in een chemisch bedrijf een vergelijkbare invloed gehad als in het Westen, alleen 20 jaar later. Chinese publicaties over domino-effecten in de wetenschappelijke pers verschijnen later dan in India. Door de snelle industrialisatie in dit land zijn de aantallen overweldigend, zowel in het aantal chemische bedrijven, als in de majeure ongevallen in deze sector.
Original languageDutch
Pages (from-to)131-147
JournalTijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap
Volume31
Issue number4
Publication statusPublished - 2019

Cite this