Duurzame en productieve landbouw voor voedsel en grondstoffen

MK Ittersum, P Osseweijer, PW Gerbens-Leenes, MA Slingerland

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterScientific

Abstract

In tien essays hebben schrijvers van zes instellingen een doorkijkje gegeven naar de toekomst. Ze beschrijven een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen voor Nederland, hoe we die uitdagingen aan kunnen gaan en economisch kunnen verzilveren door gericht in te zetten op onderzoek, technologie en innovatie, daarbij bouwend op de sterktes van onze bedrijven en kennisinstellingen. Deze slotbeschouwing gaat in op twee onderwerpen. Eerst destilleren we, samenvattend, enkele hoofdlijnen uit de essays – belangrijke rode draden die door meerdere auteurs worden gezien als kenmerkend voor de Nederlandse aanpak. Dan kijken we naar wat er nodig is om de vaak ambitieuze vernieuwingsopgaven die in de essays gepresenteerd worden ook daadwerkelijk te realiseren. Daarbij gaan we kort in op financiering en beleid van onderzoek, technologie en innovatie en de verschillende rollen van de belangrijkste stakeholders.
Original languageDutch
Title of host publicationAgenda voor Nederland inspired by technology
Pages56-61
Number of pages6
Publication statusIn preparation - 2015

Cite this