Een duurzaam thuis: Over waarden in wonen

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Nederlandse volkshuisvesting draagt van oudsher bij aan een ’waardevolle‘ samenleving. Volkshuisvesting had oorspronkelijk als doel te voorzien in een gezonde woonsituatie voor iedereen en bij te dragen aan een maatschappij waarin kwetsbare groepen middenin de samenleving leven. Dit streven kon lange tijd op breed politiek draagvlak rekenen. Met de introductie van marktwerking in de woonsector kwamen woningcorporaties en hun bijzondere positie tussen markt en overheid onder een vergrootglas te liggen. Het op economische efficiëntie gerichte denken kon niet uit de voetenmet deze vreemde organisaties die niet gericht zijn op winst maar op waarden. In plaats van de waarden expliciet te maken, werd geprobeerd onderscheid te maken tussen de op winst gerichte activiteiten van woningcorporaties en de activiteiten die het algemeen belang dienden. Dit artikel gaat in op de waarden in wonen die nu te vaak impliciet blijven, zoals rechtvaardigheid en duurzaamheid, en voorheen werden aangeduid met het begrip volkshuisvesting.
Original languageDutch
Title of host publicationRegie op volkshuisvesting
Subtitle of host publicationEerlijk en betaalbaar wonen voor iedereen
Place of PublicationUtrecht
PublisherWetenschappelijk Bureau Groen Links
Pages63-72
ISBN (Print)978-90-830-2190-4
Publication statusPublished - 2019

Cite this