Een nieuwe rol voor de private huur: Deel 2. Internationale verkenning

Marietta Haffner, S Winters

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De private huurwoningmarkt is het meest problematische woningmarktsegment in Vlaanderen. Voor huurders scoort dit marktsegment op alle aspecten van het recht op wonen relatief zwak. Daarnaast worden heel wat verhuurders geconfronteerd met risico’s op huurachterstal, huurderving en ‐schade en een (te) beperkt rendement. We zagen in deel 1 ook dat het aanbod aan private huurwoningen in Vlaanderen wel is toegenomen, maar dat dit vooral het gevolg is van een aangroei van appartementen, terwijl gezinswoningen uit de markt verdwenen. Bovendien wijzen de cijfers op toenemende problemen met betaalbaarheid en de zwakke kwaliteit van een groot deel van de private huurwoningvoorraad. Het is de vraag of nieuwe investeringen zo niet in gevaar komen. De beleidsvraag die in dit verband in dit onderzoek centraal staat is hoe de overheid ervoor kan zorgen dat het aanbod op de private huurmarkt toeneemt: welke beleidsinitiatieven en subsidies beogen het aanbod te stimuleren?
  Het onderhavige deel 2 van de rapportage plaatst de zoektocht in een theoretische en internationale context.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLeuven
  PublisherSteunpunt Wonen
  Number of pages87
  ISBN (Print)9789055506125
  Publication statusPublished - Oct 2016

  Cite this