Energie & gebiedsontwikkeling: een winnende combinatie

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterProfessional

Abstract

Het Nederlandse landschap is continu in beweging. Elk tijdperk kent eigen opgaven die zich vertalen in het aanzien van Nederland. Van de molens bij Kinderdijk tot de Deltawerken, de inpoldering, de aanleg van infrastructuur, de bouw van woningen en bedrijfsterreinen, de inrichting van natuurgebieden. Keer op keer vinden we onze omgeving opnieuw uit. Met de energietransitie wacht ons een nieuwe opgave. Nederland is nog niet af. De voortdurende veranderende opgaven in een nieuwe context brengen ook risico’s met zich mee. Het kan leiden tot verlamming en weerstand: morgen is immers anders dan vandaag, dus misschien is het beter om te wachten. Maar overmorgen is het ook weer anders dan morgen... Alleen door denken en doen hand in hand te laten gaan, komen we verder. De geschiedenis leert dat we in Nederland in staat zijn nieuwe opgaven te vertalen in een gebiedsgerichte aanpak.

Dit essay laat zien dat gebiedsontwikkeling en de energietransitie onderling meer samenhangen dan in eerste instantie gedacht wordt. Dit maakt de opgave complexer, maar we zullen ook laten zien dat een optimaal resultaat dit keer niet wordt gehaald door te streven naar het simplificeren daarvan.
Original languageDutch
Title of host publication“De opgave waar we voor staan is groot en complex”
Subtitle of host publicationEssaybundel over aardgasvrije wijken door negen professoren
PublisherProgramma Aardgasvrije Wijken
Pages8-15
Publication statusPublished - 2020

Cite this