Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen: Samenvatting proefschrift Petra van Daal-Rombouts

Petra van Daal-Rombouts

Research output: Book/ReportReportProfessional

62 Downloads (Pure)

Abstract

Dit is de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘Performance evaluation of real time control in urban wastewater systems’ van Petra van Daal-Rombouts. Met haar promotie op 22 september 2017 is zij de vierde om een promotieonderzoek met succes af te ronden binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. Dit door de afvalwatersector gefinancierde meerjarig onderzoeksprogramma levert wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken én wetenschappelijk geschoolde vakkrachten voor stedelijk waterbeheer. Petra ontwikkelde een methodiek voor evaluatie van het nut van realtimecontrol (RTC) in stedelijke afvalwatersystemen en paste deze methodiek toe in de regio Eindhoven. Doel van de sturing is een betere kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater door naar het gehele afvalwatersysteem te kijken. Uit de evaluatie blijkt dat RTC het overstortingsvolume op rwzi Eindhoven beperkt met 33% zonder dat de overige overstorten meer lozen en blijken de ammoniumpieken in het effluent door de sturing tijdens buien 20% minder. Het onderzoek laat zien dat met behulp van RTC aanzienlijke winst is te behalen in het functioneren van afvalwatersystemen. De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle optimalisatie is inzicht in het werkelijke functioneren van het riolerings-, zuiverings- en oppervlaktewatersysteem. Hiervoor zijn gerichte metingen en een gevalideerd model van het afvalwatersysteem onontbeerlijk. De voorliggende samenvatting presenteert de voor de praktijk meest relevante resultaten van het uitgevoerde promotieonderzoek. Het proefschrift met de detailinformatie en de wetenschappelijke onderbouwing van de resultaten kunt u via http://repository.tudelft.nl/ vrij downloaden.
Original languageDutch
PublisherStichting Rionet
Number of pages31
ISBN (Print)978.90.73645.60.8
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameStichting RIONED/STOWA
No.32
Volume2017

Cite this