Financiële gegevens bouwgrondexploitatie gemeenten: Jaarcijfers 2021 zicht op 2022

Translated title of the contribution: Financial results municipal land development: Date on 2021, preview on 2022

Research output: Book/ReportReportProfessional

107 Downloads (Pure)

Abstract

De financiële gegevens van gemeentelijke grondexploitaties laten een grote continuïteit zien. Er is een grote gelijkenis tussen de uitkomsten over 2020 (resultaat € 910 miljoen positief) en 2021 (resultaat € 896 miljoen positief). Ook is er grote continuïteit in de investeringen van ge-meenten in grond en duurzame goederen. Deze zijn aanhoudend op een laag niveau. Ook wanneer private partijen locaties ontwikkelingen, is het vanwege aanbestedingsregels nood-zakelijk dat gemeenten investeren in openbaar gebied en de kosten hiervan verhalen op marktpartijen. Ook de post waar deze kostenverhaalsinkomsten geboekt moeten worden, is aanhoudend laag. De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 laten geen verande-ring van dit beeld zien. Er is eerder sprake van een nog verdere verlaging van investeringen dan van een verhoging. Versnelling van de woningbouw is daarmee niet in zicht. Zonder grond en investeringen in de woonomgeving (zoals straten, rioleringen en groenvoorzienin-gen) kan er niet worden gebouwd.
Translated title of the contributionFinancial results municipal land development: Date on 2021, preview on 2022
Original languageDutch
PublisherDelft University of Technology
Number of pages14
Publication statusPublished - 8 Sept 2022

Keywords

  • Grondbeleid
  • gemeenten
  • grondexploitatie
  • land development

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Financial results municipal land development: Date on 2021, preview on 2022'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this