Formatief toetsen van begripsontwikkeling in ontwerponderwijs: Een onderzoek naar instrumenten en activiteiten voor authentieke formatieve toetsing tijdens ontwerpprojecten bij scheikunde en informatica

Ineke Henze, Erik Barendsen, Ebrahim Rahimi, Hanna Stammes

Research output: Book/ReportReportScientific

406 Downloads (Pure)

Abstract

Professioneleontwerpersmakentijdenseenontwerpprocesvoortdurendtussenproductenzoalsschema’s,visualisatiesenpresentaties.InditdoorNROgesubsidieerdeprojectontdektendeonderzoekersdatzulkeauthentieketussenproductenvanleerlingenzichtbaarkunnenmakenwatzijaanvakkennisopdoentijdenshetwerkenaaneenontwerpopdracht.Crucialevoorwaardendaarbijzijndejuistetiming,eenstrakformateneendocentdieoverdejuisteontwerpkennisenvakdidactischekennisbeschikt.
Original languageDutch
Commissioning bodyNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Number of pages29
Publication statusPublished - 2019

Cite this