Handreiking Meerwaarde van Samenwerken: Een participatief instrument voor het vormen van coalities

Stephanie Janssen, Leon Hermans, Heleen Vreugdenhil

Research output: Book/ReportReportProfessional

7 Downloads (Pure)

Abstract

Deze Handreiking presenteert het participatief instrument Meerwaarde van Samenwerken dat binnen de kaders van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is toegepast in het gebied Noard-Fryslân Bûtendyks in opdracht van de POV Waddenzeedijken. Het instrument is geschikt voor alle situaties waarin (meer) samenwerken gewenst is, binnen of buiten de wereld van waterveiligheid. Samenwerking succesvol vormgeven is niet vanzelfsprekend, het is vaak nieuw, soms eng en brengt risico’s met zich mee voor planning en budget. Tegelijkertijd is samenwerken tussen HWBP, Waterschappen en Rijkswaterstaat en andere partijen een juridische verplichting en vaak onontkoombaar. Samenwerken kan winst opleveren, denk aan ‘bouwen met natuur’ oplossingen die meerdere functies bedienen. Zoeken naar de mogelijke win-win oplossingen is tevens het uitgangspunt van Meerwaarde van Samenwerken: samenwerken gaat vooral werken als het alle partijen meer oplevert dan de huidige situatie. No regret dus en rekening houdend met de belangen van de partijen. De Handreiking Meerwaarde van Samenwerken geeft een praktische richting hoe het instrument te gebruiken aan de hand van een beschrijving van de voorbereiding en vijf processtappen (Figuur 0.1.1). Na een kennismaking brengen partijen de kansen voor samenwerken in beeld, waarna iedere partij deze waardeert. Op basis van de individuele waarderingen wordt de meerwaarde van samenwerken voor de groep bepaald en bekeken hoe de meerwaarde van samenwerken kan worden bereikt. In gesprek gaan staat hierbij centraal, ondersteunt met speltheoretische analyses en concepten. Zo helpt dit instrument partijen om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen door de belangrijkste elementen en kansen te identificeren en belangrijke logische consequenties te doordenken en bediscussiëren.
Original languageDutch
PublisherTU Delft en Deltares
Publication statusPublished - 2019

Keywords

  • Samenwerken
  • coalities vorming
  • multifunctioneel

Cite this