Het voorkomen van conflicten bij PPS in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten: Sturen op haalbaarheid en relatie

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterProfessional

Abstract

Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten treden diverse knelpunten op die de samenwerking beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek. In de literatuur zijn aanwijzingen gevonden dat de specifi eke eigenschappen van een dergelijk PPS een vergrote kans geven op sociaal-emotionele conflicten die disfunctioneel zijn. De centrale onderzoeksvraag die in dit artikel behandeld wordt, is daarom: welke interventies op operationeel niveau kunnen in de praktijk van PPS bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten disfunctionele conflicten voorkomen? In vijf deelonderzoeken is gezocht naar deze interventies. Oogst van het onderzoek is een aantal specifi eke interventies. Deze interventies gaan over haalbaarheid en relatie. Eindconclusie is dat disfunctionele conflicten bij Publiek Private Samenwerking in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten kunnen worden voorkomen door te sturen op haalbaarheid en relatie.
Original languageDutch
Title of host publicationJaarboek Overheidsopdrachten 2012/2013
EditorsC. De Koninck
PublisherEBP Publishers
Pages1-10
ISBN (Print)9789081285568
Publication statusPublished - 2013

Cite this