Hoe productief is communicatie?

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

85 Downloads (Pure)

Abstract

Een veel genoemde doelstelling van innovatieve kantoorhuisvesting is verbeteren van de communicatie. Bij doorvragen blijkt dit geen doel op zich, maar een middel tot snellere uitwisseling van informatie, kennis en vaardigheden, in de hoop zo de productiviteit te verhogen. Een andere onderliggende doelstelling is het versterken van de teamgeest,het creëren van saamhorigheid en sociale cohesie en het vergroten van de betrokkenheid bij het werk en de organisatie . Sociale interactie is voor de medewerkers essentieel voor plezier in het werk. Uit evaluaties van nieuwe werkomgevingen komt naar voren dat het met de communicatie wel goed zit. Waar problemen met geconcentreerd werken vaak tot klachten leiden, is in de meeste projecten een ruime meerderheid tevreden over de communicatie. Wel valt op, dat het percentage tevreden medewerkers per project wel 20 tot 30% kan verschillen. Ook zijn er soms forse verschillen in percentage tevreden medewerkers al naar gelang gevraagd wordt naar de mate van tevredenheid of naar de mate waarin de werkomgeving de communicatie ondersteunt.
Original languageDutch
Pages (from-to)7-7
Number of pages1
JournalPeople & Buildings
Issue number3
Publication statusPublished - 2005

Cite this