Hybride landschap: Meten en ontwerpen aan het stad-land continuüm

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeChapterScientific

Abstract

Gelderland is een regio met bijzondere landschappelijke kwaliteiten. De Veluwe,
het Rivierengebied met haar stuwwallen en het coulisselandschap in de Achterhoek zijn landelijk bekend. Ook het stedelijke landschap mag er zijn, met Hanzesteden, de campus van Wageningen en de bruisende binnensteden van Arnhem en Nijmegen met de Nevengeul bij Lent. Toch worden de kansen die het landschap biedt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat nog onvoldoende benut. Zeker, blijkt nu, waar het gaat om landschappen die zich niet laten indelen in termen van stad of land. Door de opgezette methodiek werd dit onderzoek juist met haar blik naar deze hybride landschappen gestuurd. Zo zijn er wel 150 nieuwe categorieën uit het stad-land continuüm te herleiden: stadsrandzones, overgangsgebieden, tussenland, volkstuincomplexen, rommelzones. Het zijn misschien vaak kleine gebieden, maar samen vormen ze wel 28% van de regio. Vergeet dus vanaf nu je vastomlijnde ideeën over het begrip stad en land en kijk mee met wat zich aandient, als je met een open visie het landschap opnieuw analyseert.
Original languageDutch
Title of host publicationSpot On
Subtitle of host publicationHet landschap als vestigingsvoorwaarde
EditorsMerten Nefs
PublisherVereniging Deltametropool
Pages66-69
ISBN (Print)978-90-7663020-5
Publication statusPublished - 2017

Cite this