Hydrogen Rocks! (Dutch version)

P.G. Luscuere (Editor), A.J.M. van Wijk (Editor)

Research output: Book/ReportBook editingScientific

930 Downloads (Pure)

Abstract

Dit boek bespreekt de mogelijkheden van waterstof bij een mondiale hernieuwbare energietransitie en de positie van Nederland daarin vanuit een variëteit van aandachtspunten zoals: techniek, toepassingsgebieden, geopolitiek, sociale aspecten en de waterstofeconomie.
Een dertigtal experts is gevraagd allen vrijelijk vanuit het eigen vakgebied en invalshoek een bijdrage te leveren. Zo is er over de breedte bezien wat de (on)mogelijkheden van waterstof zijn en met name wat dit kan betekenen voor Nederland en Europa.
Frans Timmermans is als inspirator zo vriendelijk geweest een voorwoord te schrijven, de titel is dan ook een verwijzing naar een bekende uitspraak van hem.
Vanuit het oogpunt van kennisdeling is deze publicatie vrij downloadbaar als PDF of als ‘print-on-demand’ te bestellen (bijvoorbeeld bij Bruna) of te koop bij de betere boekwinkel. Er wordt momenteel gewerkt aan een Engelstalige versie / an english translation will be available shortly.
Original languageDutch
PublisherDelft University of Technology
Number of pages272
ISBN (Print)978-94-6366-385-4
Publication statusPublished - 2021

Cite this