Inleiding Vastgoedmanagement

Translated title of the contribution: Introduction for Students in Real Estate Management

L van Vliet, Theo van der Voordt (Editor), Alexandra den Heijer (Editor)

Research output: Book/ReportBookProfessional

70 Downloads (Pure)

Abstract

Dit collegedictaat behandelt de belangrijkste thema's in (Corporate) Real Estate Management. Na een inleidend hoofdstuk volgen nog elf hoofdstukken, waarvan vier hoofdstukken het domein van vastgoedmanagement en de uitgangspunten uit hoofdstuk 1 nader toelichten, en zeven hoofdstukken specifieke onderwerpen rond vastgoedmanagement aansnijden.
Hoofdstuk 2 geeft definities van vastgoed, rubriceert vastgoed vanuit verschillende invalshoeken, en typeert de vastgoedvoorraad vanuit een functioneel perspectief, een locatieperspectief, verschillende schaalniveaus en verschillende eigendomsverhoudingen.
In hoofdstuk 3 wordt de vastgoedcyclus belicht als afstemmingsproces van vraag en aanbod.
Hoofdstuk 4 bespreekt hoe processen worden aangestuurd en welke overwegingen hierbij een rol spelen.
Hoofdstuk 5 behandelt de belangrijkste actoren, rollen en bevoegdheden rond vastgoed, in huisvestingsprocessen en in de vastgoedcyclus.
Hoofdstuk 6 gaat in op complexe besluitvormingsprocessen en instrumenten om in het geheel van - deels parallelle, deels conflicterende - eisen, wensen en randvoorwaarden tot een optimale oplossing te komen.
Hoofdstuk 7 beschrijft vooral de startfase van een huisvestingsproces: de initiatief- en definitiefase. Wat zijn aanleidingen tot een bouwinitiatief? Hoe komt men aan een concept? Wat houdt een programma van eisen in, wat hoort er in te staan en hoe komt men aan de benodigde informatie?
Vanwege het centraal stellen van de gebruiker zijn twee afzonderlijke hoofdstukken – 8 en 9 – gewijd aan de individuele eisen van mensen vanuit een ergonomisch en omgevingspsychologisch perspectief. Hoofdstuk 10 beschrijft de relatie tussen vastgoedkenmerken, vastgoedprestaties en prestaties van organisaties.
Hoofdstuk 11 gaat vooral in op de staart van het huisvestingsproces. Als het gebouw er eenmaal staat of een gebied is ontwikkeld, treedt de fase in van gebruik en beheer en op den duur ook van renovatie, herbestemming en herontwikkeling.
Tot slot behandelt hoofdstuk 12 een aantal veelgebruikte methoden voor kwaliteitsmeting, deels bedoeld voor de initiatieffase, deels voor de gebruik- en beheerfase. Wat betekent vastgoed voor het imago van een bedrijf, de waarde van de aandelen en het efficiënt en effectief kunnen werken? Hoe kunnen organisaties met hun relatief statische vastgoed toch adequaat inspelen op onzekere veranderingen in de toekomst?
Translated title of the contributionIntroduction for Students in Real Estate Management
Original languageDutch
Place of PublicationDelft
PublisherPublikatieburo Faculteit Bouwkunde TU Delft
Number of pages226
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • Vaastgoedmanagement
  • CREM
  • Functies en actoren
  • Match vraag aanbod

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Introduction for Students in Real Estate Management'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this