Inzicht in de praktijk van het toezicht: Een empirisch onderzoek naar het verloop van operationele inspectieprocessen in de luchtvaart en zeevaart

H.R. Goosensen

Research output: ThesisDissertation (TU Delft)

266 Downloads (Pure)

Abstract

‘Falend toezicht’, ‘handhaving als probleem’, ‘toezicht onder vuur’ en ‘toezicht in crisis’. Uitspraken als deze laten zien dat het toezicht in Nederland vaak onder druk staat. Dat leidt tot veel aandacht van bestuurders en beleidsmakers - en tot een veelheid aan initiatieven om het toezicht te verbeteren. Dit boek gaat over toezicht - en richt zich op het meest operationele niveau van toezicht: de interacties tussen inspecteurs en inspectees. De onderzoeker volgde inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat bij inspecties en audits in de sectoren luchtvaart en zeevaart. Ze opent de ‘black box’ van de uitvoering. De veronderstelling was dat inzicht in deze operationele processen noodzakelijk is om goed beleid te kunnen maken. Inzicht in de operatie, vermindert de kans op onverwachte en ongewenste uitwerkingen van beleid. Dit boek geeft een diepgaand inzicht in het toezicht op het meest operationele niveau. Het staat vol met observaties die een rijk beeld opleveren van de interactie tussen inspecteurs en inspectees. Het laat zien dat inspecteurs een veelheid van overwegingen hanteren wanneer zij inspecties en audits uitvoeren en biedt waardevolle inzichten voor beleidsmakers en toezichthouders.
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Delft University of Technology
Supervisors/Advisors
  • de Bruijn, J.A., Supervisor
  • van Bueren, E.M., Supervisor
Award date23 Jun 2021
Print ISBNs978-94-6419-247-6
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this