Kennen Nederlanders waarde toe aan regionale verdeling van baten van infrastructuurprojecten?

Research output: Chapter in Book/Conference proceedings/Edited volumeConference contributionScientific

61 Downloads (Pure)

Abstract

De belangrijkste criteria in de beoordeling van transportprojecten zijn efficiency en rechtvaardigheid. In vrijwel alle westerse landen wordt de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gebruikt om de efficiency van transportprojecten te beoordelen. Politici krijgen echter niet of nauwelijks informatie die hen kan helpen om de rechtvaardigheid van investeringen in transport te beoordelen. Dit gebrek aan beslisinformatie kan ervoor zorgen dat politici rechtvaardigheidsoverwegingen negeren in hun besluiten of dat zij hier juist een overmatig gewicht aan toekennen. Deze studie zet een eerste stap om de disbalans tussen informatie die politici krijgen over efficiency en rechtvaardigheidsoverwegingen van infrastructuurprojecten te herstellen door empirische inzichten te bieden in voorkeuren van Nederlanders voor regionale verdeling van baten van infrastructuurprojecten. Studies die de politieke besluitvorming rond transportprojecten bestuderen stellen vast dat een rechtvaardige regionale verdeling van baten van infrastructuurprojecten de belangrijkste rechtvaardigheidsoverweging is die politici meenemen in het vormen van standpunten over infrastructuurprojecten. Via twee discrete keuze-experimenten bieden wij empirische inzichten in voorkeuren van Nederlanders over regionale verdeling van baten in de context van het Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT). Zover wij weten, is dit de eerste studie wereldwijd die voorkeuren van burgers over de regionale verdeling van baten van transportprojecten onderzoekt.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017
Pages1-15
Number of pages15
Publication statusPublished - 2017
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017 - Monasterium PoortAckere, Gent, Belgium
Duration: 23 Nov 201724 Nov 2017
http://www.cvs-congres.nl/

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2017
Abbreviated titleCVS 2017
Country/TerritoryBelgium
CityGent
Period23/11/1724/11/17
Internet address

Cite this